KATEGORIE

 1. Podnikatelský příběh

  Podnikatel nebo společnost mladší 5 let výjimeční svým podnikatelským příběhem.

 2. Technologická inovace

  Společnost, která v roce 2018 vyvinula nebo dokončila implementaci významné technologické inovace.

 3. Odpovědná firma v oblasti sociální

  Společnost, která je sociálně odpovědná na interní nebo mimopodnikové úrovni.

 4. Odpovědná firma v oblasti životního prostředí

  Společnost, která svou činností a přístupem přispívá k ochraně životního prostředí.

Podmínky účasti

Zúčastnit se může jakákoliv členská společnost FČOK nebo nečlenská společnost, která přispěla k rozvoji francouzsko-českých ekonomických vztahů (a je schopna to doložit).

Každá členská společnost FČOK má možnost nominovat do soutěže ve vybrané kategorii jednu společnost (členskou/nečlenskou), která přispěla k rozvoji francouzsko-českých ekonomických vztahů (a je schopna to doložit).

Zaslání vyplněného formuláře nejpozději do 20. února 2019.

Možnost hlásit se do libovolného počtu kategorií, do každé však pouze s jedním projektem/strategií.


© Copyright 1998-2017 ccft-fcok.cz Všechna práva vyhrazena. | Webdesign by AiVision