SLAVNOSTÍ PŘEDÁNÍ CEN

22. DUBNA 2014, PRAHA

CÍLE A MOTIVACE


Představenstvo FČOK se rozhodlo pokračovat v udělování cen v roce 2014 a jako hlavní téma bylo vybráno využívání evropských fondů. Důvodem je skutečnost, že mediální obraz a vnímání evropských fondů veřejností je veskrze negativní, přestože se na každém kroku můžeme setkat s projekty financované evropskými fondy. Ačkoliv Česká republika mohla ve finančním období získat nejvyšší množství prostředků na obyvatele ze všech členských zemí, v důsledku špatného nastavení (26 OP) a nedostatečné kontroly při přidělování dotací dnes majitelé a manažeři firem evropské fondy ostře a paušálně odsuzují.


Cílem Cen FČOK je přispět ke změně vnímání evropských fondů, které je žádoucí jak na straně firem, tak občanské společnosti a médií. Dalším cílem je zviditelněním nejkvalitnějších a odpovědných příkladů čerpaní fondů dát inspiraci na počátku nového finančního období dalším malým, středním i velkým společnostem, aby se do procesu čerpání fondů aktivně zapojily.


VÍTĚZNÉ PROJEKTY CEN FČOK 2014


1. kategorie: Nejlepší využití evropských fondů k vnitřnímu rozvoji malých a středních podniků


Colognia press, a.s.


Název projektu: Braillovo písmo v aplikaci na flexibilní materiály

Celková hodnota projektu: 64 051 043 Kč, z toho dotace EU: 27 085 542 Kč


Díky projektu vznikl zcela nový produkt v rámci celého světa. Klíčový element v aplikaci Braillova písma na flexibilní materiály je „udržitelnost“ písma. Tato nově vyvinutá technologie je schopna udržet 100% paměť materiálu i potisku a zajistit tak absolutní korektnost popisu produktu. Trvanlivost Braillova písma je prakticky neomezena i v podmínkách, kdy se flexibilní materiály mohou deformovat a ztrácet čitelnost. Poptávka po produktu stále roste i ze strany subjektů, které nejsou nuceny legislativou takto své výrobky označovat.


Constantin Kinský (předseda FČOK), Jaroslav Vendl (předseda představenstva Colognia press, a.s.), Fréderic Mazière (partner Deloitte Advisory), Jan Michal (vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR)

2. kategorie: Nejlepší využití evropských fondů členskou společností FČOK


Poclain Hydraulics, s.r.o.


Název projektu: Millesime - Zavedení prototypu hydraulického pomaluběžného radiálního motoru do sériové výroby

Celková hodnota projektu: 19 321 071 Kč, z toho dotace EU: 6 569 163 Kč


Vývoj prototypu motoru byl realizován ve vývojových centrech společnosti ve Franci a na Slovensku, a to ve spolupráci s Technologickou univerzitou v Compiègne (Francie).


Projekt byl úspěšně dokončen, inovovaný motor se prodává zákazníkům. Celková roční kapacita výroby inovovaných motorů je momentálně kalkulována pro cca 150 tis. motorů (všech typů motorů) za rok do roku 2015. Výroba a montáž probíhá v Brně.


Constantin Kinský (předseda FČOK), Radek Roček (Facility Manager Poclain Hydraulics, s.r.o.), Jaroslav Hubata-Vacek (ředitel FČOK)

3. kategorie: Spolupráce vysokých škol a firem


Filák, s.r.o.


Název projektu: Zahájení výroby holografických fólií a lepidel pro bezpečnostní prvky

Celková hodnota projektu: 39 250 000 Kč, z toho dotace EU: 19 979 250 Kč


Cílem projektu byla výroba nových sekuritních holografických fólií s obsahem stopových prvků, které výrazným způsobem znesnadní padělání a zvýší stupeň zabezpečení bezpečnostních prvků, a současně zavedení výroby nových speciálních lepidel pro aplikaci hologramů. Nová lepidla zároveň inovují technologii aplikace hologramů.


Na vývoji těchto nových produktů spolupracovala firma s ČVUT v Praze, Univerzitou Palackého Olomouc, VŠ Báňskou a dalšími. Výrobek je šetrný k životnímu prostředí - neznečišťuje ovzduší, má nižší spotřebu energií a nižší spotřebu vstupních materiálů.


Constantin Kinský (předseda FČOK), Jan Filák (Jednatel společnosti Filák, s.r.o.), Daniel Braun (náměstek ministryně pro místní rozvoj), Albert Le Dirac’h (generální ředitel, Komerční Banka)

KATEGORIE


  1. Nejlepší využití fondů k vnitřnímu rozvoji MSP
  2. Nejlepší využití evropských fondů členskou společností FČOK
    NOMINUJTE PROJEKT VAŠÍ SPOLEČNOSTI FINANCOVANÝ Z FONDŮ EU
    Pravidla naleznete zde
    UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 21. BŘEZNA 2014
  3. Spolupráce vysokých škol a firem

Další informace naleznete zde.KLUB PATRONŮ FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY

Atalia Axa Bel Bureau Veritas Edenred Engie Eurovia Epholding


Komerční banka Mazars Pierre Fabre Total Unibail Rodamco Veolia Zátiší group
© Copyright 1998-2019 Tvorba webových stránek AiVision