VEDENÍ PERSONÁLNÍ AGENDY

Pokud jste francouzská firma a v rámci obchodního rozvoje vaší společnosti jste se rozhodli zaměstnat obchodníka s působností na území ČR, event. střední Evropy, a nemáte zatím v úmyslu zakládat český právní subjekt (s.r.o. nebo organizační složku), nabízíme vám řešení v podobě služby :


VEDENÍ PERSONÁLNÍ AGENDY, která zahrnuje :

  • hrubou mzdu vašeho obchodníka/spolupracovníka v ČR,
  • náklady zaměstnavatele (34 % hrubé mzdy),
  • související mzdovou a účetní agendou (odpovídající českým zákonům: pracovní smlouva, výplatní pásky, odvody na zdravotní a sociální pojištění, daně, zpracování a proplacení cestovních a jiných výdajů spojených s výkonem práce př. – výdaje za telefon, fax, parkovné, dálniční známka, vstupenky na různé profesní akce atd.).
  • vedení kontaktní adresy


CENÍK

Hrubá měsíční mzda ….. EUR / měsíc
Prémie a/nebo jiné poskytnuté benefity ….. EUR / měsíc
Náklady zaměstnavatele
(34 % hrubé mzdy - celková výše závisí na výši vyplácené prémie a benefitů)
….. EUR / měsíc
Mzdová účetní agenda 400 EUR / měsíc
Poskytnutí kontaktní adresy 140 EUR / měsíc
Celkem služba Portage salarial
Ceny bez DPH.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

  • V souladu s českou pracovněprávní legislativou je služba realizována formou agenturního zaměstnávání, tj. na základě „Dohody o přidělení zaměstnance k výkonu práce pro zahraničního uživatele“ mezi francouzskou společností a naší obchodní komorou a pracovní smlouvy mezi CCFT Services a vaším (obchodním) zástupcem v ČR.
  • Práci „přidělených obchodníků“ řídí, organizuje a kontroluje tzv. uživatel, tj. mateřská francouzská firma.
  • Naše role formálně-právního zaměstnavatele vám pomůže překonat jazykové bariéry při plnění povinností vůči lokálním zaměstnancům (český zákoník práce).
  • Toto řešení odpovídá koordinačním pravidlům EU - zaměstnanec, který vykonává pracovní činnost na území ČR, podléhá českým právním předpisům o odvodech na sociálním a zdravotním pojištění.


KLUB PATRONŮ FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY

Atalia Axa Bel Bureau Veritas Edenred Engie Eurovia Epholding


Komerční banka Mazars Pierre Fabre Total Unibail Rodamco Veolia Zátiší group
© Copyright 1998-2019 Tvorba webových stránek AiVision