ČESKÉ INSTITUCE VE FRANCII

České velvyslanectví v Paříži

Ambassade de la République tchèque en France
15, avenue Charles Floquet
75007 Paris
Tel. : +33 (0)1 40 65 13 00
E-mail : paris@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/paris

 

 

Konzulární oddělení českého velvyslanectví v Paříži

Ambassade de la République tchèque - Section consulaire Paris
18, rue Bonaparte
75006 Paris
Tel. : +33 (0)1 44 32 02 00
E-mail : consulate.paris@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/paris
www.mzv.cz
Další konzulární zastoupení ve Francii : zde

 

 

Obchodně-ekonomický úsek českého velvyslanectví v Paříži

15, avenue Charles Floquet
75007 Paris
Tel. : +33 (0)1 40 65 13 42
E-mail : Commerce_Paris@mzv.cz
www.mzv.cz

 


Czech Trade v Paříži

 

Agentura CzechTrade je národní proexportní organizací založenou Ministerstvem průmyslu a obchodu s cílem rozvíjet mezinárodní obchod a vzájemnou spolupráci mezi českými a zahraničními subjekty.

 

35, rue de la Boétie
75 008 Paris
Tel. : +33 (0)1 45 62 30 78/9
E-mail : czechtrade@wanadoo.fr
www.czechtrade.cz
www.mzv.cz

 

 

České centrum - Le centre tchèque

 

Jedná se o kulturní centrum v Paříži, jehož posláním je prezentovat kulturu České republiky ve Francii a podporovat kulturní výměnu mezi oběma zeměmi.

 

18, rue Bonaparte
75 006 Paris
Tel. : +33 (0)1 53 73 00 22
E-mail : ccparis@czech.cz
www.czechcentres.cz/paris

 

 

KONTAKT

Francouzsko-česká obchodní komora
E-mail : info@ccft-fcok.cz
Tel. : +420 224 833 090
 

 KLUB PATRONŮ FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY

Atalia Axa Bel Bureau Veritas Edenred Engie Eurovia Epholding


Komerční banka Mazars Pierre Fabre Total Unibail Rodamco Veolia Zátiší group
© Copyright 1998-2019 Tvorba webových stránek AiVision