CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY

Francouzsko-česká obchodní komora v letech 2008 a 2009 vyhlásila a udělila ceny společnostem a osobnostem za nejkvalitnější projekty v oblasti společenské odpovědnosti. V roce 2014 bylo jako hlavní téma vybráno odpovědné, transparentní a inovativní čerpání evropských fondů, v roce 2015 spolupráce podniků se středními odbornými školami nebo učilišti a inovace v oblasti středního odborného vzdělávání.

V roce 2017 udělí Francouzsko-česká obchodní komora „Cenu za mimořádný přínos v oblasti francouzsko-českých ekonomických vztahů“. Hlavním cílem Ceny FČOK je představit příklady společností, kterým se podařilo najít a následně i realizovat pozoruhodná a inovativní řešení a uspět na zahraničním trhu. Příběhy francouzských firem, které přispěly k rozvoji českého trhu a českých firem, které měly odvahu vstoupit na trh francouzský, se snad stanou zdrojem inspirace pro další podniky.

Ceny Francouzsko-české obchodní komory jsou součástí 4. ročníku Týdne Francie, festivalu věnovanému ekonomice, kultuře a gastronomii.

Slavnostní předání Ceny FČOK : středa 14. června 2017 od 18 hodin


© Copyright 1998-2017 ccft-fcok.cz Všechna práva vyhrazena. | Webdesign by AiVision