KONTAKT

Přihlášky prosím zasílejte na adresu:

Francouzsko-česká obchodní komora
Pobřežní 3, 186 00 Praha 8
Česká republika

nebo na e-mailovou adresu:

zrala@ccft-fcok.cz

nejpozději do 7. května 2015.

Bližší informace ohledně Ceny Francouzsko-české obchodní komory Vám poskytne:

Lucie Zralá
zrala@ccft-fcok.cz

Linda Salajková
Kontakt pro media
salajkova@ccft-fcok.cz

Tel.: +420 224 833 090


© Copyright 1998-2015 ccft-fcok.cz Všechna práva vyhrazena. | Webdesign by AiVision