KATEGORIE

 1. Spolupráce podniků se středními odbornými školami nebo učilišti
  1. Laureátem může být společnost působící v průmyslu nebo stavebnictví, která
   1. založila a provozuje vlastní střední odbornou školu nebo střední odborné učiliště nebo
   2. finančně podporuje konkrétní obor / program na střední odborné škole nebo učilišti
  2. Spolupráce byla zahájena po roce 2000 včetně
  3. Spolupráce trvá nejméně 3 roky
 2. Spolupráce členské společnosti Francouzsko-české obchodní komory se střední odbornou školou nebo učilištěm
  1. Laureátem může být členská společnost Francouzsko-české obchodní komory, která
   1. založila a provozuje vlastní střední odbornou školu nebo střední odborné učiliště nebo
   2. finančně podporuje konkrétní obor / program na střední odborné škole nebo učilišti
  2. Spolupráce trvá nejméně 3 roky
 3. Inovátor v oblasti středního odborného vzdělávání
  1. Subjekt, který inovativním způsobem přispívá k popularizaci či zkvalitnění odborného vzdělávání mládeže a k uplatnění absolventů odborných škol v praxi.
  2. Laureátem mohou být společnosti, neziskové nebo příspěvkové organizace, školy, instituce nebo jednotlivci.

© Copyright 1998-2015 ccft-fcok.cz Všechna práva vyhrazena. | Webdesign by AiVision