CÍLE A MOTIVACE

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ CEN: 2. ČERVNA 2015, PODOLSKÁ VODÁRNA, PRAHA

Uzávěrka přihlášek: 7. května 2015

CÍLE A MOTIVACE

Francouzsko-česká obchodní komora v letech 2008 a 2009 vyhlásila a udělila ceny společnostem a osobnostem za nejkvalitnější projekty v oblasti společenské odpovědnosti. V loňském roce bylo jako hlavní téma vybráno odpovědné, transparentní a inovativní čerpání evropských fondů.

Pro rok 2015 zvolila Francouzsko-česká obchodní komora problematiku středního odborného vzdělávání a učňovského školství. Česká republika patří historicky k zemím s vysokým podílem průmyslu na celkovém HDP. Zatímco opěvujeme a veřejně proklamujeme kvalitu zdejší průmyslové výroby, dochází v posledních dvaceti letech k postupnému poklesu zájmu o tradiční průmyslové profese a řemesla a přesunu mladší generace do oblasti služeb.

Má-li si Česká republika dlouhodobě udržet vysokou úroveň průmyslové výroby a nadále ji rozvíjet, je více než žádoucí usilovat o propagaci a popularizaci tradičních průmyslových profesí. Již dnes řada výrobních závodů upozorňuje na nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce v oblasti kvalifikovaných absolventů technických oborů.

Francouzsko-česká obchodní komora si klade za cíl zviditelnit příklady malých a středních firem, které myslí na svou budoucnost a intenzivně se věnují podpoře středního odborného vzdělávání a učňovského školství. Cílem je motivovat další výrobní a průmyslové společnosti ke spolupráci se středními školami, aby se zapojily do procesu vzdělávání a formování budoucích kvalitních a kvalifikovaných zaměstnanců.

Francouzsko-česká obchodní komora udílením Cen FČOK podporuje projekt Rok průmyslu a technického vzdělávání.


Máte vlastní vzdělávací programy?

Spolupracujete se středními odbornými školami nebo učilišti?

Přispíváte k popularizaci či zkvalitnění odborného vzdělávání?


NOMINUJTE SVOJI FIRMU ČI INSTITUCI V NÁSLEDUJÍCÍCH KATEGORIÍCH

  1. Spolupráce podniků se středními odbornými školami nebo učilišti

    Cena pro společnost působící v průmyslu nebo stavebnictví, která po roce 2000 založila a provozuje nejméně 3 roky vlastní střední odbornou školu nebo střední odborné učiliště nebo finančně podporuje konkrétní obor / program na střední odborné škole nebo učilišti.

  2. Spolupráce členské společnosti Francouzsko-české obchodní komory se střední odbornou školou nebo učilištěm
  3. Inovátor v oblasti středního odborného vzdělávání

    Subjekt, který inovativním způsobem přispívá k popularizaci či zkvalitnění odborného vzdělávání mládeže a k uplatnění absolventů odborných škol v praxi.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 7. KVĚTNA 2015

Pravidla naleznete zde.

Další informace naleznete zde.

Video ze Slavnostního večera Cen FČOK v roce 2014 zde.

Téma Cen FČOK 2015 navazuje na průzkum mezi českými malými a středními podniky na stejné téma, který FČOK realizovala. Výsledky průzkumu byly zveřejněny na tiskové konferenci v únoru 2015 a naleznete je zde.


© Copyright 1998-2015 ccft-fcok.cz Všechna práva vyhrazena. | Webdesign by AiVision