VÝSLEDKY CENY FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY

1/ Spolupráce velkých firem se středními odbornými školami nebo učilišti

Laureátem je:

 • VÍTKOVICE MACHINERY GROUP

Od roku 2009 provozuje a plně financuje vlastní podnikovou školu, udílí stipendia, bere studenty na praxi. 60 % absolventů vybraných oborů získává uplatnění ve skupině VÍTKOVICE.

Další nominovaní:

 • MESIT holding a.s.

Firma se zaměřením na letecký průmysl založila vlastní školu v Uherském Hradišti, ve které vychovává dělníky a technické pracovníky v elektrotechnických a strojírenských oborech. Materiálně i finančně zabezpečuje odborný výcvik a provoz školy.

 • TAJMAC-ZPS, a.s.

Firma podporuje SPŠ polytechnickou ve Zlíně nákupem a sponzorskými opravami CNC strojů, poskytováním odborné praxe a formou stipendií pro studenty.

2/ Spolupráce malých a středních podniků se středními odbornými školami nebo učilišti

Laureátem je:

 • ELKOVO ČEPELÍK s.r.o.

Vybavení a spolufinancování vzdělávacího centra a elektrolaboratoře na SPŠ strojní v Liberci. Podíl na sestavení úloh pro praktická cvičení, konzultační činnost, tvorba učebních materiálů pro výuku.

Další nominovaní:

 • DFH Haus CZ s.r.o.

Spolupráce se SOU stavební v Plzni v oblasti odborného výcviku oboru tesař a truhlář, organizace přednášek pro studenty o dřevostavbách, pomoc s propagací řemesel u žáků základní školy.

 • Komerční slévárna šedé a tvárné litiny Turnov

Rodinná firma poskytuje Střední uměleckoprůmyslové škole v Turnově finanční i materiální pomoc, bere si studenty na praxi, hradí jejich praxe v Rakousku, aktivně je zapojena do Školské rady.

3/ Spolupráce členské společnosti Francouzsko-české obchodní komory se střední odbornou školou nebo učilištěm

Laureátem je:

 • LATECOERE Czech Republic s.r.o.

Firma zavedla dlouhodobé praxe studentů v úseku prvovýroby, pořádá exkurze do výroby, nakoupila výukové pomůcky pro dvě střední školy, poskytla reálné výrobky pro podporu výuky technologie, konstrukce a metrologie.

Další nominovaní:

 • Čermák a Hrachovec, a.s., člen skupiny Colas

Spolupráce se SPŠ Stavební v Praze na přednáškové činnosti o používaných technologiích, na tvorbě učebních osnov, na dnech otevřených dveří a motivaci žáků ke studiu v oboru stavebnictví.

 • Iveco Czech Republic, a. s

Zajišťuje placené praxe pro studenty Integrované Střední školy technické ve Vysokém Mýtě, věnuje dary a učební pomůcky na odborná cvičení, sponzorsky zajišťuje autobusy. Poskytuje i stáže pro učitele.

Ve čtvrté kategorii Cena ocenila subjekt, který inovativním způsobem přispívá k popularizaci či zkvalitnění odborného vzdělávání mládeže a k uplatnění absolventů odborných škol v praxi.

4/ Inovátor v oblasti středního odborného vzdělávání

Laureátem je:

 • E S L, a.s.

Firma vyvinula soubor montážních trenažérů technologického zařízení budov a ve spolupráci s Cechem topenářů a instalatérů a SPŠ Brno-Jílová je přeměnila ve výukovou pomůcku uplatnitelnou ve školách.

Další nominovaní:

 • Computer agency o.p.s.

Projekt Autodesk Academia Program umožňuje získat studentům mezinárodně uznávaný certifikát z počítačem podporovaného technického kreslení. Firma také spolupořádá soutěž pro studenty i učitele v 2D a 3D kreslení.

 • Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum

Od roku 2006 je zřizovatelem školy uskupení podniků z Královéhradeckého kraje, které se podílí na směřování a propagaci školy, pomáhají s úpravou výukových programů, berou si studenty na praxi, pořádají exkurze.

Zvláštní cena poroty

 • Vrbka střechy s.r.o.

Porota se rozhodla ocenit tuto firmu rodinného charakteru s pouhými jedenácti zaměstnanci za její patnáctiletou spolupráci se SOŠ a SOU Písek na oboru klempíř pro stavební výrobu. Firma Vrbka střechy chápe spolupráci se školou jako společenskou odpovědnost nezbytnou pro předání tohoto řemesla a pozdvihnutí jeho prestiže.

Tisková zpráva: Ceny FČOK pro firmy podporující technické vzdělávání, 2. 6. 2015


© Copyright 1998-2015 ccft-fcok.cz Všechna práva vyhrazena. | Webdesign by AiVision