www.ccft-fcok.cz/prix FRFR CZCZ

Partneři


Institucionální partneři
Mediální partneři
Společnost roku

Osobnost roku

Zvláštní cena poroty

KRITÉRIA

1. SPOLEČNOST ROKU

– Realizace inovativního projektu v obchodní, průmyslové, kulturní, vědecké nebo vzdělávací oblasti nebo v jiném oboru
nebo
– Realizace originálního projektu v oblasti sociální zodpovědnosti či ochrany životního prostředí
nebo
– Realizace projektu, který účinně přispěl k odstranění kulturních a sociálních bariér

2. OSOBNOST ROKU

– Realizace inovativního projektu mimo rámec hlavní profesní činnosti
– Přínos k rozvoji francouzsko-českých vztahů v rámci nebo mimo rámec profesní činnosti
– Výjimečná osobní angažovanost v projektu

Přihlásit do kategorií 1. a 2. se můžete prostřednictvím formuláře

3. STUDENT-VĚDEC

– Obhajoba diplomové nebo doktorské práce v průběhu roku 2008 v oborech: ekonomie, právo, sociální, přírodní a technické vědy
– Současnost a využitelnost řešené problematiky
– Česko-francouzský kontext
– Věk do 30 let

Přihlášky v rámci této kategorie budou předloženy akademické porotě složené z vysokoškolských a vědeckých pracovníků.

Pravidla a kritéria účasti pro kategorii Student-vědec :
Výzva k účasti (pdf)
Plakát (pdf)

4. CENA V.I.E.

– Průzkum a studie trhu
– Příprava pro založení české pobočky
– Rozvoj obchodních aktivit

Podmínky a formální pravidla pro účast v soutěži jsou k dispozici na www.ccft-fcok.cz/prix