Institucionální partneři


VÝBĚROVÁ KRITÉRIA PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE

1. SPOLEČNOST ROKU

Zúčastnit se mohou všechny podniky bez ohledu na obor a zemi původu. Podnik však musí mít sídlo v České republice nebo ve Francii a zároveň:

2. OSOBNOST ROKU

Zúčastnit se mohou všechny fyzické osoby, například podnikatel, zaměstnanec společnosti, které splňují některá z výše uvedených kritérií.

Přihlásit do kategorií 1. a 2. se můžete prostřednictvím formuláře.

3. STUDENT-VĚDEC

Podmínkou účasti je francouzské nebo české občanství a doklad o zápisu na vysoké škole ve Francii nebo v České republice, a to bez ohledu na studijní obor.

Přihlásit se mohou všichni studenti, kteří realizovali a obhájili nebo publikovali vědeckou práci v průběhu roku 2007 v rámci vysokoškolského diplomu na úrovni odpovídající titulu "master"/"magistr" (maîtrise, DESS, DEA, Mgr.) nebo na úrovni doktorátu.

Kandidáti v rámci 3. kategorie musejí doručit tištěnou kopii své magisterské či disertační práce spolu s životopisem a doporučujícím dopisem vedoucího práce nebo oponenta.

Přihlášky v rámci této kategorie budou předloženy užší porotě vysokoškolských a vědeckých pracovníků.
Partneři
Mediální partneři